ANSVARSFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRADE KATEGORIER:

1. SVENSKA SVARTKRUTSSKYTTEFEDERATIONENSTATUS SAMT UNDER SSSF SORTERANDE FÖRBUND, KRETSAR ELLER FÖRENINGAR I EGENSKAP AV INNEHAVARE AV SKJUTBANA OCH ARRANGÖR AV TÄVLINGS- ELLER ÖVNINGSSKJUTNING.
2. AKTIVA MEDLEMMAR.
3. SKOLUNGDOM OCH REKRYTERINGSSKYTTAR.
4. GÄSTANDE SKYTTAR.
5. UTLÄNDSKA MEDBORGARE SOM EJ FÅR VARA MEDLEMMAR ENLIGT FEDERATIONENS STADGAR.

FÖR KATEGORIERNA 2, 3, 4 OCH 5 OMFATTAS ENDAST SKADESTÅNDSSKYLDIGHET SOM KAN ÅLÄGGAS ENSKILD SKYTT PÅ GRUND AV SKOTTLOSSNING I EGENSKAP AV DELTAGARE I TÄVLINGS- OCH ÖVNINGSKJUTNING ANORDNAD AV KATEGORI 1. ENL OVAN.

FÖR KATEGORI 2 OMFATTAR ÄVEN SKADESTÅNDSSKYLDIGHET SOM KAN ÅLÄGGAS MEDLEM PGA SKOTTLOSSNING VID DELTAGANDE I TÄVLINGS- OCH ÖVNINGSSKJUTNING VAR SOM HELST I HELA VÄRLDEN.

FÖRSÄKRINGSBELOPP: 5.000 KKR

PREMIEN ÄR BASERAD PÅ ATT ANTALET MEDLEMMAR UTGÖR 800 st.

PREMIEN (1,50 KR/MEDLEM, DOCK LÄGST 1.810 KR) JUSTERAS VID FÖRFALLODAGEN MED HÄNSYN TILL ANTALET MEDLEMMAR.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR ALLA REGISTRERADE MEDLEMMAR.

Kompletterande
uppgifter
DENNA FÖRSÄKRING ÄR GRUNDAD PÅ DE FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER ER MÄKLARE HAR LÄMNAT TILL IF SKADEFÖRSÄKRING

MÄKLAREN HAR GENOM ER FULLMAKT ÅTAGIT SIG ATT FORTLÖPANDE SKÖTA ERT FÖRSÄKRINGSSKYDD

KONTAKTA ER FÖRSÄKRINGSMÄKLARE VID FÖRÄNDRING ELLER FRÅGOR